Empresa


 

Fundada l’any 1946, Pérez Massot, S.L és una empresa familiar especialitzada en fusteria d’obres i decoració que ha seguit una evolució paral·lela a la qual s’experimenta la construcció moderna.Amb un àmbit d’actuació centrat principalment a Catalunya encara que amb sortides puntuals a la resta d’Espanya i l’estranger, Pérez Massot S, L gaudeix d’un reconegut prestigi en el seu sector, amb treballs situats en un segment de mercat mitjà-alt, principalment centrat en decoració i treballs especials.Pérez *Massot, S.L quanta amb un equip professional de 22 persones i unes instal·lacions de 1400m2 a Esparraguera (Barcelona). La rehabilitacions d’hospitals i projectes de decoració en restaurants i ho calis en diferents llocs del món són algunes de les principals.Realitzacions d’una empresa que es planteja el futur en clau de continuïtat, seguint la trajectòria que l’ha portat fins a la seva sòlida posició actual i al reconeixement de la qualitat en la relació de les seves obres.